top of page

Zlin
(Dezember 2022)

Zlín, plánované město, které je poctou Tomáši Baťovi - českému "Henrymu Fordovi". Historicky zvláštní model kapitalistického vykořisťování, paradoxně proto, že obrovská výroba obuvi se mohla udržet až do roku 1989, a v současnosti zvláštní exotika, totiž postindustriální "pouzdernictví" na okraji České republiky.

Zlin, eine Planstadt, die Tomáš Baťa - dem tschechischen "Henry Ford" - huldigt. Historisch ein spezielles Modell kapitalistischer Verwertung, paradox weil bis 1989 eine riesige Schuhproduktion aufrechterhalten werden konnte und aktuell eine spezielle Exotik, nämlich postindustrielle "Nachnutzung" am Rande der tschechischen Republik. 

bottom of page